Sustainable living. learning. researching

Akkreditierungszertifikat

Die nationale Akkreditierungsstelle "Akkreditierung Austria" bestätigte die Akkreditierung des medizinischen Laboratoriums "Genome Center Graz" nach ÖNORM EN ISO 15189:2013. Die Erstakkreditierung fand am 14.10.2009 statt.

Zertifikat.pdf

 

 

 

  • Muniverse
  • VMC Moodle
  • Forschungportal
  • MEDonline
  • Library